شهریار عیوض‌زاده

در تاریکخانه عکاسی روزگار، سال‌ها و سال‌ها باید بگذرد تا تصویر ما، تصویر آرمان ما، تصویر اشتیاق ما، بر صفحه کاغذ زمانه تثبیت شود.

و امروز دوباره، در این روز و در این سال، ما داوطلبان سبز، خودجوش و مستقل از چتر و نام، دوباره بدین گردهم آمدن همت کردیم تا تصویر یادگاری خویش بر صفحه روزگار را وضوحی فزونتر بخشیم. ما می‌خواهیم چندان با حضور مکرر خویش بر اعتبار و وضوح این تصویر و پیام، مداومت کنیم تا که هر خواننده جریده روزگار، این پیام تنیده شده در تصویر ما را بر شبکیه بصیرت خود ثبت کند. تصویری با پیامی از این دست که:

ای همه آن کس که می‌شنوی این سخن را!

ای همسایه! همشهری! هموطن! هم سیاره!

حرمت حریم معابد حیات را پاس بداریم

و کوهستان معبد حیات است

و کوهستان پایتخت پاکی حیات است

و کوهستان نشان گرانسنگ همه انواع اوج‌هاست

 

اگر دلبسته اوجی

اگر وابسته حیاتی

اگر همبسته منحنی پاکی‌هایی

پاکی درون، پاکی محیط

پاکی جان و حیات

پس همت کن و حریم کوهستان را پاک بدار

 

عکس یادگاری ما، بر این جریده روزگار،

جای خالی زیاد دارد. اگر که درون کادر نیستید

لطفا شما هم به ما بپیوندید.

 

شهریار

مهر ۱۳۸۵

Average Rating: 4.6 out of 5 based on 270 user reviews.

ارسال دیدگاه!پیام© 2007.

ساخته شده توسط Rodrigo آماده شده برای وردپرس فارسی و فارسی سازی شده توسط علی ایرانی.

WordPress