واژه زمان

تجربه شهریار عیوض‌زاده از گذر زمان

کتابها

شهریار عیوض‌زاده

 

برابری و تنوع در عصر اطلاعات (ترجمه ۱۳۸۳)

 

وضعیت عمومی ایران در اهداف توسعه هزاره (ترجمه ۱۳۸۴)

 

داوطلبان و اهداف توسعه هزاره (ترجمه ۱۳۸۴)

جوانان و کنفرانسهای بین‌المللی (نوشته ۱۳۸۳) 

 

 

 

ارسال دیدگاه!پیامواژه زمان © 2007.

ساخته شده توسط Rodrigo آماده شده برای وردپرس فارسی و فارسی سازی شده توسط علی ایرانی.

WordPress