شهریار عیوض‌زاده هرچیزی

دانشگاه ازمون خواسته این متن زیر را بپراکنیم و برایش تبلیغ کنیم. شخصا ورای این مشکل که از سال آینده دانشگاه‌های سوئد پولی می‌شوند و فعلا هم از کمک‌هزینه تحصیلی خبری نشده این رشته‌ها را (به خصوص آن یک ساله را که قبلا امتحان پس داده) توصیه می‌کنم و دوست داشتم که ایرانی‌های بیشتری در این رشته بودند، شاید که می‌تونستند گوشه‌ای از مشکلات پایداری زیستی و اجتماعی در دنیا و کشورمون به خصوص رو از زمین بلند کنند. در ضمن فکر کنم که اگر تا مهلت تعیین شده ثبت نام اولیه رو انجام بدهیم در مراحل بعدی بشود که مدارک رو تکمیل کرد البته خیلی دقیق نمی‌دانم و می‌شود از خود دانشگاه پرسید.

“Want to obtain an amazing master’s degree, while studying with international colleagues in a beautiful part of the world?

Blekinge Institute of Technology (BTH) in Karlskrona, Sweden offers two groundbreaking Master’s programmes. These programmes come with the great opportunity of being free for all EU/EEA and Swiss citizens.

BTH is a top ranked sustainability research and education institution currently recruiting bright, early – mid career professionals for their cutting-edge Master’s programmes.

The Master’s in Strategic Leadership towards Sustainability (MSLS) and the Master’s in Sustainable Product Service System Innovation (MSPI) are underpinned by the science-based Framework for Strategic Sustainable Development (widely known as The Natural Step Framework), spearheaded by Dr. Karl-Henrik Robèrt, a global sustainability leader and programme co-founder.

MSLS explores the baseline science of strategic sustainable development coupled with the skills required for organizational change. The programme produces graduates who can deliver organizational leadership for strategic change towards sustainability.

MSPI enables students to design and innovate for positive socio-ecological impacts of products, services, and product-service systems throughout their life-cycles. This programme produces graduates who can deliver outcomes that meet user needs while generating competitive advantages in the expanding sustainability-driven market.

The Swedish state kindly pays for tuition fees for these Master’s programmes for European students and courses are taught in English. BTH is located in the beautiful coastal city of Karlskrona, a UNESCO world heritage site on the southeast coast of Sweden.

Online applications open on the 1st of December 2010 and close 17th January 2011.

Please see our website portal www.bth.se/sustainability for more information.

Average Rating: 4.6 out of 5 based on 190 user reviews.

ارسال دیدگاه!پیام© 2007.

ساخته شده توسط Rodrigo آماده شده برای وردپرس فارسی و فارسی سازی شده توسط علی ایرانی.

WordPress