شهریار عیوض‌زاده جستار

رادیو پیام، نیمه شب، به نقل از نمی‌دانم که، می‌گوید: “… شاعران دروغ می‌گویند، آنها می‌گویند زیر باران بروید و خود همچون گربه کنار شومینه لمیده‌اند … ”

Average Rating: 4.5 out of 5 based on 272 user reviews.

ارسال دیدگاه!پیام© 2007.

ساخته شده توسط Rodrigo آماده شده برای وردپرس فارسی و فارسی سازی شده توسط علی ایرانی.

WordPress