شهریار عیوض‌زاده اندیشه نابهنگام

رادیوی ماشین اجرایی از آهنگی را پخش می‌کند … به ذهنم فشار می‌آورم … موومان دوم یا سوم کنسرتو پیانو پنجم بتهون است … در همین حین یک رنوی درب و داغان می‌کشد جلوی من، پشتش یک برچسب زده www.beethovenmc.com … یاد ساداکو می‌افتم که کارتونکی را یک روز صبح پیدا کرده بود به فال نیک گرفت … یاد این افتادم که مدت‌هاست از ریتم و هارمونی به دورم، ریتم و هارمونی و آهنگی که در طبیعت ،در موسیقی کلاسیک ،در شعر فارسی و در گذر از کوچه‌های خلوت و پر درخت پیدا می‌کردم.

Average Rating: 5 out of 5 based on 173 user reviews.

ارسال دیدگاه!پیام© 2007.

ساخته شده توسط Rodrigo آماده شده برای وردپرس فارسی و فارسی سازی شده توسط علی ایرانی.

WordPress