شهریار عیوض‌زاده زمین و انسانهایش

 

یک جمله مشهور هست از بارینگتون مور که : “آنجا که بروژوازی نیست، دموکراسی نیز نخواهد بود”. در مورد این جمله فکر میکردم و به این نظر رسیدم که این جمله هم نهاد است با این جمله عمومی تر که “آنجا که مالکیت نباشد، مشارکت نیز نخواهد بود”. اعتقاد دارم که این یک گزاره اساسی است که گونه ها و واریاسونهای آن در شرایط مختلف معنا دار و معمولا صادق است. نمونه این که من در تعجبم چگونه جامعه جهانی انتظار دارد که کشور و یا ملت و دسته ای از مردمان را منزوی کند و هیچ چیز از مالکیت فضای جهانی به آنها ندهد و در عین حال از آنان انتظار داشته باشد که در این فضای جهانی مشارکت کنند. بحث تحریم پیدا و پنهان ایران و حتی مردم ایران هم به نظر من از این دست است.

Average Rating: 4.5 out of 5 based on 202 user reviews.

ارسال دیدگاه!



پیام



© 2007.

ساخته شده توسط Rodrigo آماده شده برای وردپرس فارسی و فارسی سازی شده توسط علی ایرانی.

WordPress