واژه زمان

تجربه شهریار عیوض‌زاده از گذر زمان

هنر نزد ایرانیان

شهریار عیوض‌زاده هرچیزی

مترجم مشهور نجف دریابندری در گفتگویی توضیح می دهد که معنای کلمه «هنر» در ادبیات چیز متفاوت با واژه «هنر» در امروزه روز است … به همین منوال این

آرامگاه فردوسی

گفتار فردوسی که “هنر نزد ایرانیان است و بس” را باید ترجمه جدید کرد و آن این که مراد از هنر ، فن و توانمندی و مهارت است و بستر موضوع هم در آن بیت «جنگ» است و این کلام هم یک کل کل جنگی است و نه یک حقیقت علمی ..و گرنه فردوسی نمی آمد به مردمی (منظور از مردم، وزارت نیرو است!) که در آرامگاهش چنین کج سیلقگی (عکس پایین) به خرج دادند و دکل برافراشته اند وصله هنرمند را آن هم به صورت انحصاری اعطا کند!

 

ارسال دیدگاه!پیامواژه زمان © 2007.

ساخته شده توسط Rodrigo آماده شده برای وردپرس فارسی و فارسی سازی شده توسط علی ایرانی.

WordPress