شهریار عیوض‌زاده هرچیزی

مترجم مشهور نجف دریابندری در گفتگویی توضیح می دهد که معنای کلمه «هنر» در ادبیات چیز متفاوت با واژه «هنر» در امروزه روز است … به همین منوال این

آرامگاه فردوسی

گفتار فردوسی که “هنر نزد ایرانیان است و بس” را باید ترجمه جدید کرد و آن این که مراد از هنر ، فن و توانمندی و مهارت است و بستر موضوع هم در آن بیت «جنگ» است و این کلام هم یک کل کل جنگی است و نه یک حقیقت علمی ..و گرنه فردوسی نمی آمد به مردمی (منظور از مردم، وزارت نیرو است!) که در آرامگاهش چنین کج سیلقگی (عکس پایین) به خرج دادند و دکل برافراشته اند وصله هنرمند را آن هم به صورت انحصاری اعطا کند!

 

Average Rating: 4.6 out of 5 based on 298 user reviews.

ارسال دیدگاه!پیام© 2007.

ساخته شده توسط Rodrigo آماده شده برای وردپرس فارسی و فارسی سازی شده توسط علی ایرانی.

WordPress