واژه زمان

تجربه شهریار عیوض‌زاده از گذر زمان

مطالب ماه اسفند ۱۳۹۰.

بیانیه درختکاری جمعیت داوطلبان سبز (اسفند ۱۳۹۰)

شهریار عیوض‌زاده یک دیدگاه

بیانیه مراسم درختکاری جمعیت داوطلبان سبز. امسال این مراسم در تپه‌های تلو در شرق تهران و با حضورجمعیتی هفتاد-هشتاد نفری برگذار شد. ——————————- ما خوابی دیده‌ایم. یک خواب بزرگ. و در آن خواب، زمین بود، خورشید بود،‌ آسمان بود، درخت بود، مرد و زن و کودک بود، پرنده‌ی مهاجری که از شاخه پرید و تا […]واژه زمان © 2007.

ساخته شده توسط Rodrigo آماده شده برای وردپرس فارسی و فارسی سازی شده توسط علی ایرانی.

WordPress