مطالب ماه شهریور ۱۳۸۹.

شهریار عیوض‌زاده بدون دیدگاه

سی سال از شروع جنگ ایران و عراق گذشت. روز اول را یادم است. تراکم عجیبی از دلهره که در چشم و سکوت و صحبت آدم بزرگ‌ها بود. حتی آن تصویر زرد کج در تلویزیون را که پشتش سرود می‌خواندند “ای سرباز، ای برادر …” و از تویش نگرانی می‌ریخت توی اطاق را یادم است. […]© 2007.

ساخته شده توسط Rodrigo آماده شده برای وردپرس فارسی و فارسی سازی شده توسط علی ایرانی.

WordPress