مطالب ماه مرداد ۱۳۸۹.

شهریار عیوض‌زاده بدون دیدگاه

بعضی‌وقت‌ها، وقتی که تجربه‌‌ی سبکی دارم از انتخاب آگاهانه و داوطلبانه‌ی رنجی سبک، مثل به تاخیر انداختن چند ساعته‌ی نشاط خوردن و نوشیدن در یک روز گرم و فرساینده، آنگاه با شگفتی به یاد آن کسانی می‌افتم که آگاهانه و داوطلبانه، بار سنگین‌ رنج‌های گّرده‌شکن را برای خود انتخاب می‌کنند. آن کاشفان فروتن شوکران. پی‌نوشت: […]

شهریار عیوض‌زاده بدون دیدگاه

دارم به آن انسان شجاعی فکر می‌کنم که برای اولین بار با چتر نجات از هواپیما بیرون پرید. وقتی که غولی رنگ به رنگ به نام زمین با سرعت برای در هم کوبیدنش به او نزدیک می‌شد و او در دستانش قبضه‌ی سلاحی تازه ساخت را که به پشت خود بسته بود محکم می‌فشرد و […]© 2007.

ساخته شده توسط Rodrigo آماده شده برای وردپرس فارسی و فارسی سازی شده توسط علی ایرانی.

WordPress