واژه زمان

تجربه شهریار عیوض‌زاده از گذر زمان

مطالب ماه شهریور ۱۳۸۷.

سیستم مدیریت محتوای شرکت بلومبرگ باعث مرگ آقای استیو جابز شد!

شهریار عیوض‌زاده بدون دیدگاه

  فکر کنم خیلی داستان تراژدی باشه اگر که یکی از معروفترین آدمهای همه اعصار کامپیوتر یعنی آقای استیو جابز رئیس شرکت اپل (Apple) توسط نرم‌افزار کشته بشه! داستان از این قراره که شرکت بلومبرگ (همان که برای فایننس کاران و اقتصاد دوستان جهان سی‌ان‌ان است) برای آدمهای معروف از قبل یک سوگنامه برای فوتشان […]

فرزند واژه‌های ساده

شهریار عیوض‌زاده بدون دیدگاه

“من فرزند واژه‌های ساده‌ام و شهید نقشه‌ی جغرافیا من شکوفه‌ی زردآلوی خانگی‌ام” محمود درویش شاعر تازه رفته‌ی فلسطینی

رئالیسم

شهریار عیوض‌زاده بدون دیدگاه

“در آغاز زمستان باران دائمی شروع شد و همراه باران وبا آمد، ولی جلوش را گرفتند و سرانجام فقط هفت هزار نظامی از وبا مردند.” وداع با اسلحه نوشته‌ی ارنست همینگ‌وی ترجمه‌ی نجف دریابندریواژه زمان © 2007.

ساخته شده توسط Rodrigo آماده شده برای وردپرس فارسی و فارسی سازی شده توسط علی ایرانی.

WordPress