واژه زمان

تجربه شهریار عیوض‌زاده از گذر زمان

مطالب ماه اردیبهشت ۱۳۸۷.

ترک عادت

شهریار عیوض‌زاده ۴ دیدگاه

جهت ثبت در تاریخ: شاید بعد از ۲۰ سال تداوم حضور، امسال به نمایشگاه کتاب نرفتم. یا شوق من پیر شده‌ یا او بسیار ژنده گشته.

با کودکان کار و خیابان چه باید کرد؟

شهریار عیوض‌زاده ۶ دیدگاه

ما در ظرفیت یک شهروند ( و نه یک فعال اجتماعی) با معضل کودکان کار و خیابان چه باید بکنیم؟ من یک مشکل بزرگ دارم در هنگامی که در خیابان با یک کودک کار روبرو می‌شوم. مدتهاست که من بر خلاف رویه معمول جامعه سعی می‌کنم که در برابر وسوسه‌ی دادن کمک نقدی به این […]

خواب دیدن بیداری

شهریار عیوض‌زاده ۲ دیدگاه

سالهاست که من دور از قافله‌ی تلویزیون روزگار سپری می‌کنم. معمولا سریال‌ها و جریان‌ها را رد نمی‌گیرم و جز گاهی به اجبار همنشینی با جمع و یا گاه بی گاهی همچون یک تسبیح بازیچه‌ی دست فکر، کار دیگری با آن ندارم. اما با این حال گاه تکه‌های ویژه‌ی درخشانی در آن میان چشمم را می‌گیرد.دیشب […]واژه زمان © 2007.

ساخته شده توسط Rodrigo آماده شده برای وردپرس فارسی و فارسی سازی شده توسط علی ایرانی.

WordPress