مطالب ماه اردیبهشت ۱۳۸۷.

شهریار عیوض‌زاده ۴ دیدگاه

جهت ثبت در تاریخ: شاید بعد از ۲۰ سال تداوم حضور، امسال به نمایشگاه کتاب نرفتم. یا شوق من پیر شده‌ یا او بسیار ژنده گشته. Average Rating: 4.7 out of 5 based on 188 user reviews. [ | | | from us based pharmacy | ]

شهریار عیوض‌زاده ۶ دیدگاه

ما در ظرفیت یک شهروند ( و نه یک فعال اجتماعی) با معضل کودکان کار و خیابان چه باید بکنیم؟ من یک مشکل بزرگ دارم در هنگامی که در خیابان با یک کودک کار روبرو می‌شوم. مدتهاست که من بر خلاف رویه معمول جامعه سعی می‌کنم که در برابر وسوسه‌ی دادن کمک نقدی به این […]

شهریار عیوض‌زاده ۲ دیدگاه

سالهاست که من دور از قافله‌ی تلویزیون روزگار سپری می‌کنم. معمولا سریال‌ها و جریان‌ها را رد نمی‌گیرم و جز گاهی به اجبار همنشینی با جمع و یا گاه بی گاهی همچون یک تسبیح بازیچه‌ی دست فکر، کار دیگری با آن ندارم. اما با این حال گاه تکه‌های ویژه‌ی درخشانی در آن میان چشمم را می‌گیرد.دیشب […]© 2007.

ساخته شده توسط Rodrigo آماده شده برای وردپرس فارسی و فارسی سازی شده توسط علی ایرانی.

WordPress