واژه زمان

تجربه شهریار عیوض‌زاده از گذر زمان

مطالب ماه اسفند ۱۳۸۶.

Back to Basics

شهریار عیوض‌زاده ۴ دیدگاه

فروشگاه بتهون میرداماد که به خاطر کشش نداشتن بعد از سالها تعطیل کرد که در جریان هستید؟ …. امروز از جلوی آن می گذشتم و دیدم که در آن کنچ بزرگ زده اند و نوشته اند “فروش پسته رفسنجان” … با خودم گفتم Back to Basics! متاسفانه باید بگویم که این رجعت جهت دار به […]

لطفا نوبل مرا برایم بفرستید!

شهریار عیوض‌زاده ۵ دیدگاه

اینجا می‌خواندم که کسی آمده و نظریه‌ی قدیمی ما در مورد خواب را اندکی تغییر داده و به نام خود در New Scientist چاپ کرده!  تئوری ما هم این بوده که خواب مقدم است بر بیداری! و موجودات به طور طبیعی خواب هستند مگر که به نیازی بیدار شوند و به قول معروف مجبور شوند […]

حس جاودانگی در فرهنگ ما

شهریار عیوض‌زاده بدون دیدگاه

آهنگی گوش می‌دادم که رسید به این جا که “گفتم زمان عشرت دیدی که چون سرآمد گفتا خموش حافظ کین غصه‌ هم سرآید “ و بعد آهنگ این بیت را مکرر کرد و مکرر کرد. با خود فکر کردم که چقدر معنای این بیت و چقدر معنای این تکرار آن در آهنگ وابسته به این […]

ما نمی‌آییم!

شهریار عیوض‌زاده یک دیدگاه

چه انتظاری دارید؟! باغ را به آتش بسپرند و ما برایشان اسپند به آتش بریزیم؟ نه! این گونه نیست. ما گلدان‌های خود را آباد می‌کنیم و در برنامه درختکاری نمایشی روز پنجشنبه ۱۶ اسفند در اردوگاه منظریه و ۱۷ اسفند در پاکدشت ورامین شرکت نمی‌کنیم. اگر که زور صدا نداریم، اختیار هویت و شخصیت و […]واژه زمان © 2007.

ساخته شده توسط Rodrigo آماده شده برای وردپرس فارسی و فارسی سازی شده توسط علی ایرانی.

WordPress