مطالب ماه اسفند ۱۳۸۶.

شهریار عیوض‌زاده ۴ دیدگاه

فروشگاه بتهون میرداماد که به خاطر کشش نداشتن بعد از سالها تعطیل کرد که در جریان هستید؟ …. امروز از جلوی آن می گذشتم و دیدم که در آن کنچ بزرگ زده اند و نوشته اند “فروش پسته رفسنجان” … با خودم گفتم Back to Basics! متاسفانه باید بگویم که این رجعت جهت دار به […]

شهریار عیوض‌زاده ۵ دیدگاه

اینجا می‌خواندم که کسی آمده و نظریه‌ی قدیمی ما در مورد خواب را اندکی تغییر داده و به نام خود در New Scientist چاپ کرده!  تئوری ما هم این بوده که خواب مقدم است بر بیداری! و موجودات به طور طبیعی خواب هستند مگر که به نیازی بیدار شوند و به قول معروف مجبور شوند […]

شهریار عیوض‌زاده بدون دیدگاه

آهنگی گوش می‌دادم که رسید به این جا که “گفتم زمان عشرت دیدی که چون سرآمد گفتا خموش حافظ کین غصه‌ هم سرآید “ و بعد آهنگ این بیت را مکرر کرد و مکرر کرد. با خود فکر کردم که چقدر معنای این بیت و چقدر معنای این تکرار آن در آهنگ وابسته به این […]

شهریار عیوض‌زاده یک دیدگاه

چه انتظاری دارید؟! باغ را به آتش بسپرند و ما برایشان اسپند به آتش بریزیم؟ نه! این گونه نیست. ما گلدان‌های خود را آباد می‌کنیم و در برنامه درختکاری نمایشی روز پنجشنبه ۱۶ اسفند در اردوگاه منظریه و ۱۷ اسفند در پاکدشت ورامین شرکت نمی‌کنیم. اگر که زور صدا نداریم، اختیار هویت و شخصیت و […]© 2007.

ساخته شده توسط Rodrigo آماده شده برای وردپرس فارسی و فارسی سازی شده توسط علی ایرانی.

WordPress