واژه زمان

تجربه شهریار عیوض‌زاده از گذر زمان

مطالب ماه بهمن ۱۳۸۶.

جنگ و صلح

شهریار عیوض‌زاده ۵ دیدگاه

این طور نیست که بگویم همیشه همزیستی بهتر از جنگ است اما واقعا بعضی وقتها همزیستی به راستی ممکن است بهتر از جنگ باشد! …. مدتها بود که با مورچگان خانه سر جنگ داشتیم … راستش تا به حال دلمان هم نیامده بود که روشهای کشتار دسته جمعی از نوع بنیان‌کن آن را هم تست […]

مکعب روبیک کار و بار

شهریار عیوض‌زاده یک دیدگاه

کار و بار و روزگار مثل یک مکعب روبیک مرا میان دو دست گرفته و هی می‌چرخاند و سعی در حل معما می‌کند … من در آینه نگاه می کنم و فکر می‌کنم که کار و بار و روزگار را همچون مکعب روبیک میان دو دست گرفته‌ام و این مکعب پر مکعب و رنگارنگ را […]واژه زمان © 2007.

ساخته شده توسط Rodrigo آماده شده برای وردپرس فارسی و فارسی سازی شده توسط علی ایرانی.

WordPress