واژه زمان

تجربه شهریار عیوض‌زاده از گذر زمان

مطالب ماه دی ۱۳۸۶.

آهنگران فلز زمان

شهریار عیوض‌زاده ۲ دیدگاه

سید جعفر شهیدی درگذشت. من او را مثل بیشتر دیگران دورادور می‌شناختم. برای من او از ادامه نسل آدمهایی همچون فردوسی، دهخدا و معین بود که توانستند فلز سخت زمان را در تنور تداوم خود خم کنند. [ | forbidden | | ]

آرشی که هنرآسا بود

شهریار عیوض‌زاده یک دیدگاه

آرش هنرآسا یار جبهه سبزی همدانی ما بود… بیمارستان شریعتی که بستری شده بود، بچه‌های O+ جمع شدیم برای پشتیبانی از عمل پیوندش … هادی کاشانی زیرکی کرد و همه‌ی سهم خون را خودش پرداخت … برای روزهایی که در بیمارستان در پشت شیشه و از تلفن باید با هم صحبت می‌کردیم برایش «زمین انسانها» […]واژه زمان © 2007.

ساخته شده توسط Rodrigo آماده شده برای وردپرس فارسی و فارسی سازی شده توسط علی ایرانی.

WordPress