مطالب ماه فروردین ۱۳۸۶.

شهریار عیوض‌زاده ۴ دیدگاه

در ایام دانشگاه، در یک جلسه‌ی خواب‌آور از یکی از آزمایشگاه‌های فسیل‌ستانی که وجود و ماهیتش خفتی برای دانشگاه و دانشجو بود، مسئول آزمایشگاه که خود چهره‌اش سنگواره‌ای از خمودگی و افسردگی بود به طعنه ما را مخاطب قرار داد و گفت : نسل شماها، نسل آدمهای بی‌عار و … تجربه‌ی سالهای بعد من حداقل […]

شهریار عیوض‌زاده ۴ دیدگاه

نوروز فرصتی است که آدم تهران را از این جا تا به آن جا با پای پیاده طی کند و پستی بلندی‌ها و عوارض طبیعی این شهر را لمس کند. لباس مندرس و یکنواخت سیل ماشین‌ها و آدمها از بدن شهر افتاده و شهر عریان در چشمرس ذهن آدم است. گوشه گوشه‌ی شهر و در […]© 2007.

ساخته شده توسط Rodrigo آماده شده برای وردپرس فارسی و فارسی سازی شده توسط علی ایرانی.

WordPress