واژه زمان

تجربه شهریار عیوض‌زاده از گذر زمان

مطالب ماه اسفند ۱۳۸۵.

آن ۳۰۰ نفر ما هستیم!

شهریار عیوض‌زاده ۲ دیدگاه

بچه‌ها قرار است روز دوشنبه‌ی آخر سال بروند جلوی سازمان ملل به اعتراض در مورد فیلم ۳۰۰٫ یکی پیشنهاد داده که منشور معروف کوروش که به منشور حقوق بشر او معروف است را هم بزرگ چاپ کنند و با خود ببرند آنجا. به هر حال جمع کثیری در تلاشند تا به جنگ سپاه عظیم و […]

پایان داستان جبهه سبز

شهریار عیوض‌زاده ۳ دیدگاه

بسیار مهم:   به نام هستی بخش پایان و آنگاه آغازی نو بدین وسیله ما، امضاء کنندگان این نامه و بدنه حقیقی و راستین جبهه سبز ایران در طی یک دهه گذشته، با خروج خود از این مجموعه و فعالیت‌هایش، نهاد جبهه سبز را فارغ و خالی از محتوای منظور شده برای آن اعلام کرده […]

مردی که می‌خندید

شهریار عیوض‌زاده یک دیدگاهواژه زمان © 2007.

ساخته شده توسط Rodrigo آماده شده برای وردپرس فارسی و فارسی سازی شده توسط علی ایرانی.

WordPress