مطالب ماه آذر ۱۳۸۵.

شهریار عیوض‌زاده بدون دیدگاه

  یک جمله مشهور هست از بارینگتون مور که : “آنجا که بروژوازی نیست، دموکراسی نیز نخواهد بود”. در مورد این جمله فکر میکردم و به این نظر رسیدم که این جمله هم نهاد است با این جمله عمومی تر که “آنجا که مالکیت نباشد، مشارکت نیز نخواهد بود”. اعتقاد دارم که این یک گزاره […]© 2007.

ساخته شده توسط Rodrigo آماده شده برای وردپرس فارسی و فارسی سازی شده توسط علی ایرانی.

WordPress