واژه زمان

تجربه شهریار عیوض‌زاده از گذر زمان

مطالب ماه مهر ۱۳۸۵.

واژه زمان

شهریار عیوض‌زاده بدون دیدگاه

اولین بار، زمانی که تعداد وبلاگهای فارسی هنوز یک عدد دو رقمی بود، یک وبلاگ راه انداختم … و به دقت و وسواسی وافر سعی کردم که هیچ ردپایی از من در وبلاگ نباشد … ولی هدف از وبلاگ نامشخص بود، یک خویش آزمایی ادبی؟ یک سنجش بی‌مخاطره از نظر دیگران؟ پیدا کردن دوستان همداستان […]

اول مهر

شهریار عیوض‌زاده بدون دیدگاه

روز اول مدرسه: ساعت شش: صدای پای مادر و تق و توق داخل آشپزخانه ساعت شش و پانزده: یک چشم بسته و یک چشم به زور نیمه باز، در همین چند دقیقه چند بار خواب می بینم که از جا بلند شده‌ام و دست و صورتم را شسته‌ام … ساعت شش و نیم صبح: همه […]واژه زمان © 2007.

ساخته شده توسط Rodrigo آماده شده برای وردپرس فارسی و فارسی سازی شده توسط علی ایرانی.

WordPress