واژه زمان

تجربه شهریار عیوض‌زاده از گذر زمان

مطالب دسته نیم گفتار.

شهریار عیوض‌زاده بدون دیدگاه

نوستالژی تیتراژ کارتونها و غیرهواژه زمان © 2007.

ساخته شده توسط Rodrigo آماده شده برای وردپرس فارسی و فارسی سازی شده توسط علی ایرانی.

WordPress