واژه زمان

تجربه شهریار عیوض‌زاده از گذر زمان

مطالب دسته اندیشه نابهنگام.

فالی برای سوریه

شهریار عیوض‌زاده بدون دیدگاه

دارم این مطلب را در مورد جنبش‌های کنونی سوریه می‌خوانم. به این پاراگراف می‌رسم که : “ملت سوریه به خیابان ریخته‌اند تا «قدرت» را به مبارزه بخوانند و این در نوع خود به معنای واقعی کلمه «معجزه» است؛ نه به سبب ترس و بلکه وحشتی که در سینه‌ها موج می‌زند، و نه به سبب حضورِ […]

کاشفان فروتن شوکران

شهریار عیوض‌زاده بدون دیدگاه

بعضی‌وقت‌ها، وقتی که تجربه‌‌ی سبکی دارم از انتخاب آگاهانه و داوطلبانه‌ی رنجی سبک، مثل به تاخیر انداختن چند ساعته‌ی نشاط خوردن و نوشیدن در یک روز گرم و فرساینده، آنگاه با شگفتی به یاد آن کسانی می‌افتم که آگاهانه و داوطلبانه، بار سنگین‌ رنج‌های گّرده‌شکن را برای خود انتخاب می‌کنند. آن کاشفان فروتن شوکران. پی‌نوشت: […]

چتر نجات

شهریار عیوض‌زاده بدون دیدگاه

دارم به آن انسان شجاعی فکر می‌کنم که برای اولین بار با چتر نجات از هواپیما بیرون پرید. وقتی که غولی رنگ به رنگ به نام زمین با سرعت برای در هم کوبیدنش به او نزدیک می‌شد و او در دستانش قبضه‌ی سلاحی تازه ساخت را که به پشت خود بسته بود محکم می‌فشرد و […]

ترک عادت

شهریار عیوض‌زاده ۴ دیدگاه

جهت ثبت در تاریخ: شاید بعد از ۲۰ سال تداوم حضور، امسال به نمایشگاه کتاب نرفتم. یا شوق من پیر شده‌ یا او بسیار ژنده گشته.

Back to Basics

شهریار عیوض‌زاده ۴ دیدگاه

فروشگاه بتهون میرداماد که به خاطر کشش نداشتن بعد از سالها تعطیل کرد که در جریان هستید؟ …. امروز از جلوی آن می گذشتم و دیدم که در آن کنچ بزرگ زده اند و نوشته اند “فروش پسته رفسنجان” … با خودم گفتم Back to Basics! متاسفانه باید بگویم که این رجعت جهت دار به […]

لطفا نوبل مرا برایم بفرستید!

شهریار عیوض‌زاده ۵ دیدگاه

اینجا می‌خواندم که کسی آمده و نظریه‌ی قدیمی ما در مورد خواب را اندکی تغییر داده و به نام خود در New Scientist چاپ کرده!  تئوری ما هم این بوده که خواب مقدم است بر بیداری! و موجودات به طور طبیعی خواب هستند مگر که به نیازی بیدار شوند و به قول معروف مجبور شوند […]

حس جاودانگی در فرهنگ ما

شهریار عیوض‌زاده بدون دیدگاه

آهنگی گوش می‌دادم که رسید به این جا که “گفتم زمان عشرت دیدی که چون سرآمد گفتا خموش حافظ کین غصه‌ هم سرآید “ و بعد آهنگ این بیت را مکرر کرد و مکرر کرد. با خود فکر کردم که چقدر معنای این بیت و چقدر معنای این تکرار آن در آهنگ وابسته به این […]

هارمونی

شهریار عیوض‌زاده بدون دیدگاه

رادیوی ماشین اجرایی از آهنگی را پخش می‌کند … به ذهنم فشار می‌آورم … موومان دوم یا سوم کنسرتو پیانو پنجم بتهون است … در همین حین یک رنوی درب و داغان می‌کشد جلوی من، پشتش یک برچسب زده www.beethovenmc.com … یاد ساداکو می‌افتم که کارتونکی را یک روز صبح پیدا کرده بود به فال […]واژه زمان © 2007.

ساخته شده توسط Rodrigo آماده شده برای وردپرس فارسی و فارسی سازی شده توسط علی ایرانی.

WordPress