مطالب دسته جستار.

شهریار عیوض‌زاده یک دیدگاه

    قصه های من و بابام (Erich Ohser) Paradigm Shift (Thomas Kuhn)       Average Rating: 5 out of 5 based on 262 user reviews. [ | | | from us based pharmacy | ]

شهریار عیوض‌زاده یک دیدگاه

“من شعار خود اتکایی را قبول دارم. آن آدمهایی که در بیشه زار زندگی می کنند همیشه خود اتکا بوده اند و درست به همین خاطر است که هنوز در بیشه زار زندگی می کنند.” تام مبویا (Tom Mboya) Average Rating: 4.8 out of 5 based on 275 user reviews. [ | | | from […]

شهریار عیوض‌زاده یک دیدگاه

سرزمین من لانه آفتاب است و کشتگاه پرتو به همین خاطر است که سرم گل آفتابگردانی ست که سرش را همیشه کج کرده است شعر: عبدالله پشیو ترجمه: مختار شکری پور عکس: Doug Landreth Average Rating: 4.9 out of 5 based on 265 user reviews. [ | | | from us based pharmacy | ]

شهریار عیوض‌زاده بدون دیدگاه

رادیو پیام، نیمه شب، به نقل از نمی‌دانم که، می‌گوید: “… شاعران دروغ می‌گویند، آنها می‌گویند زیر باران بروید و خود همچون گربه کنار شومینه لمیده‌اند … ” Average Rating: 4.8 out of 5 based on 260 user reviews. [ | | | from us based pharmacy | ]

شهریار عیوض‌زاده ۳ دیدگاه

“تصور کنید که یک نقشه‌ی یک در یک چقدر بیهوده است.” هال واریان Average Rating: 4.6 out of 5 based on 299 user reviews. [ | | | from us based pharmacy | ]© 2007.

ساخته شده توسط Rodrigo آماده شده برای وردپرس فارسی و فارسی سازی شده توسط علی ایرانی.

WordPress