واژه زمان

تجربه شهریار عیوض‌زاده از گذر زمان

مطالب دسته نیم گفتار.

نافرهیخته

شهریار عیوض‌زاده بدون دیدگاه

معمولا اهل نقد تند و مستقیم نیستم اما نمی‌توانم دل چرکینی خودم را از سطح نازل ساخت سریال به اصطلاح یوزارسیف بیان نکنم. زمان پخش این سریال زمانی است که من محتمل است در یک مهمانی خانوادگی با تلویزیونی روشن در میانه، نشسته باشم و با این وضعیت در یک دوگانگی عجیب، هم این سریال […]واژه زمان © 2007.

ساخته شده توسط Rodrigo آماده شده برای وردپرس فارسی و فارسی سازی شده توسط علی ایرانی.

WordPress